Calendar Boys: Isang Dosenang Lahi Ni Adan 2008 full movie

Advertisement

Philippine Male Calendar Models Labing-dalawang Buwan…labing dalawang kalalakihan. Mula enero hanggang disyembre. kikilitiin ang inyong imahiasyon ng mga lahi ni adan na bubusog sa inyong mga uhaw na mata. Labing dalawang kalalakihan na handang patunayan ang kanilang kakayahan… Samahan ang labing dalawang lalaki na sa inyo’y handang magmalaki…