Sa kanyang maalong mukha may laswa na di ipinakikita

Advertisement