Napawi ang pagod sa kanyang pag hagod

Advertisement